Bewind (of beschermingsbewind) is er voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Denk aan gehandicapten, verslaafden en mensen met dementie of Alzheimer. Ook mensen met problematische schulden en achterstanden kunnen onder bewind gesteld worden. Een bewindvoerder is iemand die het vermogen beheert van degene die onder beschermingsbewind staat. De kantonrechter benoemt deze bewindvoerder. Het kan bijvoorbeeld een familielid zijn, maar ook een stichting. De bedoeling van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en misbruik van zijn of haar situatie te voorkomen.

Naast bewindvoering, is er curatele en mentorschap. Curatele is het meest vergaand en wordt opgelegd aan mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

heb je vragen?

Het is allemaal niet niks waar je mee te maken hebt. En het is goed dat je hulp zoekt, als je vragen hebt, neem gerust vrijblijvend contact met ons op